تعداد عنوان ها: 293
فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک ، فوکو ، بشیریه،نی
هیوبرت دریفوس؛ حسین بشیریه؛ پل رابینو؛ میشل فوکو
56,000
فرهنگ پسامدرن نی
عبدالکریم رشیدیان
640,000
فیزیک به زبان ساده ، گونیک ، ملکان
مجید ملکان؛ لری گونیک؛ آرت هافمن
18,000
فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل ، بشیریه ، نی
حسین بشیریه؛ جان پلامناتز
170,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
اصغر واعظی؛ ژیل دلوز
115,000
فوکوس گروه به مثابه پژوهش کیفی، فتی ، نی
نصرت فتی؛ دیوید مورگان
100,000
قلب اسلام ، نصر ، نی
حسین نصر
48,000
کشاکش آرا در جامعه شناسی،سیدمن،جلیلی،نی
هادی جلیلی؛ استون سیدمن
240,000
کشاورزی ، فقر و اصلاحات ارضی در ایران ، عمید
رامین امینی نژاد؛ محمدجواد عمید
18,000
کلیات علم اقتصاد،منکیو،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ گریگوری منکیو
520,000
کودک ، خانواده ، انسان ، فیبر ، ناصحی ، و2 ، نی
گیتی ناصحی؛ آدل فیبر؛ ایلین مزلیش
120,000
گذار از کشاورزی سنتی ، نایینی ، شولتز،نی
محمد سعید نوری نائینی؛ تئودور شولتز
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه