تعداد عنوان ها: 293
بانک پرسش های اقتصادی (ج1) ، کینگ ، بهمن پور
حمید بهمن پور؛ هاروی کینگ؛ سعید مشیری
56,000
بنیادهای علم سیاست،عالم،نی
عبدالرحمن عالم
240,000
بنیادهای نظریه اجتماعی ،کلمن،صبوری،نی
منوچهر صبوری؛ جیمز کلمن
140,000
پدیده شناسی نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ژان فرانسوا لیوتار
120,000
پیمایش در تحقیقات اجتماعی،واس،نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ دی. ای. د واس
160,000
تابستان،ادیت وارتون،بلوری،نی
ادیت وارتون؛ مزدک بلوری
160,000
تاریخ ایران مدرن ، آبراهامیان ، فتاحی ، نی
محمد ابراهیم فتاحی؛ یرواند آبراهامیان
170,000
تاریخ اندیشه اقتصادی ، آزاد،نی
غلامرضا ازاد (ملکی)؛ لایونل رابینز
45,000
تاریخمختصراندیشهاقتصادی،واکی،ارمکی،نی
جانی واکی؛ پیتر گروئن وگن
140,000
تاریخ هنر،ارنست گامبریچ،رامین،نی
ارنست گامبریچ؛ علی رامین
750,000
تاملات دکارتی نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ادموند هوسرل
200,000
تجارت الکترونیک B2B ، لادون ، ارباب ، نی
حمیدرضا ارباب؛ کارول تراور؛ کتت لادون
130,000
تجددوتشخص،آنتونی گیدنز،موفقیان،نشرنی
ناصر موفقیان؛ آنتونی گیدنز
140,000
تحلیل اقتصاد خرد،هال واریان،حسینی،نی
رضا حسینی؛ هال واریان
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه