تعداد عنوان ها: 275
بازار قیصریه لار ، توانا
محمدحسن ضیاء توانا
10,000
بانک پرسش های اقتصادی (ج1) ، کینگ ، بهمن پور
حمید بهمن پور؛ هاروی کینگ؛ سعید مشیری
56,000
بنیادهای علم سیاست،عالم،نی
عبدالرحمن عالم
240,000
بنیادهای نظریه اجتماعی ،کلمن،صبوری،نی
منوچهر صبوری؛ جیمز کلمن
140,000
پیمایش در تحقیقات اجتماعی،واس،نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ دی. ای. د واس
160,000
تابستان،ادیت وارتون،بلوری،نی
مزدک بلوری؛ ادیت وارتون
160,000
تاریخ ایران مدرن ، آبراهامیان ، فتاحی ، نی
یرواند آبراهامیان؛ محمد ابراهیم فتاحی
170,000
تاریخ اندیشه اقتصادی ، آزاد،نی
غلامرضا ازاد (ملکی)؛ لایونل رابینز
45,000
تاریخمختصراندیشهاقتصادی،واکی،ارمکی،نی
جانی واکی؛ پیتر گروئن وگن
140,000
تاریخ هنر،ارنست گامبریچ،رامین،نی
علی رامین؛ ارنست گامبریچ
750,000
تجددوتشخص،آنتونی گیدنز،موفقیان،نشرنی
ناصر موفقیان؛ آنتونی گیدنز
140,000
تحلیل اقتصاد خرد،هال واریان،حسینی،نی
رضا حسینی؛ هال واریان
350,000
تحلیل محتوا: مبانی روش شناسی ، کریپندورف ، نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ کلوس کریپندورف
180,000
تخم مرغ چهار گوش،هکتور،بلوری،نی
مزدک بلوری؛ هکتور هیو مونرو
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه