تعداد عنوان ها: 268
تجددوتشخص،آنتونی گیدنز،موفقیان،نشرنی
ناصر موفقیان؛ آنتونی گیدنز
140,000
تحلیل اقتصاد خرد،هال واریان،حسینی،نی
رضا حسینی؛ هال واریان
350,000
تحلیل محتوا: مبانی روش شناسی ، کریپندورف ، نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ کلوس کریپندورف
180,000
تخم مرغ چهار گوش،هکتور،بلوری،نی
مزدک بلوری؛ هکتور هیو مونرو
120,000
تغییرات اجتماعی ، روشه ، وثوقی،نی
منصور وثوقی؛ گی روشه
140,000
تغییر ذهن ها،هواردگاردنر،خرازی،نی
کمال خرازی؛ هوارد گاردنر
160,000
تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله،حائری زاده،نی
خیریه بیگم حائری زاده؛ لیلی محمدحسین
100,000
توسعه اقتصادی 2جلدی،نافزیگر،آزادارمکی،نی
غلامرضا آزاد ارمکی؛ ای.واین نافزیگر؛ امیر آزاد ارمکی
280,000
تئوری اقتصاد خرد ، لیارد ، شاکری،نی
عباس شاکری؛ پی. آر. جی. لیارد؛ ا. ا. والترز
165,000
تئوری مسائل اقتصاد کلان،یوجین دیولیو،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ یوجین دیولیو
260,000
تئوری و سیاست های اقتصاد کلان،برانسون،شاکری،نی
عباس شاکری؛ ویلیام اچ. برانسون
420,000
تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل،سالواتره، ایران پرور،نی
هدایت ایران پرور؛ دومینیک سالواتره؛ حسن گلریز
340,000
تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل ، سالواتوره ، ایران پرور
هدایت ایران پرور؛ دومینیک سالواتوره
68,000
تئوری و مسائل اقتصاد خرد،سالواتره،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ دومینیک سالواتوره
220,000
تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت،سالواتوره،پورمقیم،نی
جواد پورمقیم؛ دومینیک سالواتوره
180,000
تئوری و مسائل آمار و اقتصاد سنجی،سالواتره،هژبرکیانی،نی
کامبیز هژبرکیانی؛ دومینیک سالواتره
80,000
جامعه بازار:بازارو نظریه اجتماعی مدرن،تونکیس،قاضیان،نی
دن اسلیتروفرن تونکیس؛ حسین قاضیان
300,000
جامعه ساسانی: سپاهیان ، کاتبان و دبیران ، دهقانان ، تفضلی
احمد تفضلی؛ شیرین مختاریان؛ مهدی باقی
15,000
جامعه شناسی 2جلدی،گیدنز،نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ آنتونی گیدنز
760,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه